Twijfel

Een van de charmes van deze krant is dat van tijd tot tijd iemand zijn evangelie van twijfel en scepsis verkondigt. In NRC Handelsblad van 15 juni was het weer zo ver (Anton van Hooff). De mooiste paradox in zijn primitieve verhaal is wel de tegenstelling die hij hanteert tussen het werkelijkheidsbesef van 'deze' wereld - de wereld waaraan hij refereert - en een andere wereld: deze tegenstelling is bij uitstek een gnostiek concept! Een andere 'paradox' is reeds gesignaleerd door Winfried Wustefeld uit Leusden (NRC Handelsblad, 21 juni): het volstrekte gebrek aan twijfel bij het standpunt op basis van een twijfelideologie.

Het boosaardige evenwel schuilt in de zendingsdrift, vooral als deze als grap wordt vormgegeven. Zo is de opmerking van Van Hooff over een arts, die vanwege zijn 'oosterse' overtuiging z'n artsendiploma zou moeten worden ontnomen niet vrij van de agressie die een fanatieke ideologie of geloofsleer eigen is. De kwalijke kanten van astrologie en TM kunnen niet aan het daglicht komen als deze wanen niet geanalyseerd worden, maar met bruut geweld worden afgevoerd. Dat geweld, dat essentieel gebrek aan nuance, schaadt ook de diepere en bredere betekenis van twijfel. Deze immers is ontologisch en kan tot spirituele hoogte voeren waar aan bestaansangst, fanatisme en navelstaarderij voorbij wordt gegaan.

    • F. Spakman