Studiebeurs

DEN HAAG, 30 JUNI. De Tweede Kamer heeft minister Kosto van justitie gisteren tijdens een debat duidelijk gemaakt dat vreemdelingen met een verblijfsstatus recht op studiefinanciering moeten houden als zij hier een jaar zijn. Het kabinet wil studiefinanciering alleen toekennen aan vreeemdelingen die minimaal drie jaar legaal in Nederland verblijven. Dat geldt ook voor degenen die in het kader van gezinshereniging naar Nederland komen.