Stijgende omzet Oranjewoud Beheer

Oranjewoud Beheer, met als grootste deelneming het ingenieursbureau Oranjewoud, heeft de omzet vorig jaar met 3 procent zien toenemen tot 221 miljoen. Deze toeneming is bescheidener dan de forse jaarlijkse omzetstijgingen die Oranjewoud in de jaren 1987/1992 kende, maar is volgens het bestuur toch bevredigend.

Het nettoresultaat nam af van 5,2 naar 4 miljoen. De belangrijkste oorzaak was het in relatie tot de omzet te sterk gestegen kostenniveau. Daarnaast speelden enkele bijzondere kostenposten een rol zoals samenvoeging van de beide milieulaboratoria.