Stellingen

Met het verstrekken van minimale basiszorg aan dak- en thuislozen heeft de Rotterdamse Pauluskerk meer begrepen van consument- en marktgericht denken dan menige reguliere gezondheidszorg- en welzijnsvoorziening.

H.R. Boeije, Erasmus Universiteit Rotterdam

Als de Nederlandse bevolking in het dagelijks leven even weinig xenofoob zou zijn als 's avonds zappend voor de televisie, dan zou de integratie van allochtonen een stuk makkelijker gaan.

M. Boersma, Universiteit van Amsterdam

Het zou een zegen voor veel non profit-organisaties zijn wanneer het aantal in deze organisaties werkzame managers gevierendeeld werd.

A.P. Klap, Rijksuniversiteit Leiden

De wet van Hooke, waarin gesteld wordt dat voor homogene isotrope materialen tot de vloeigrens sprake is van evenredigheid tussen spanning en rek, gaat in zekere zin ook op voor organisaties.

J.I.M. Halman, Technische Universiteit Eindhoven