Praktisch geschoolden

De bijdrage van hoogleraar kosmologie Vincent Icke op de opiniepagina van 23 juni heeft mij verbaasd. Komen de superleraren in Nederland er nu pas achter dat de overheid al jaren bezig is de theorievorming in de wetenschap te verplaatsen naar de inspanning van onbetaalde liefhebbers in de eigen huiskamer? Dat proces vindt al jaren plaats op voorbereidend wetenschappelijk niveau, namelijk op de gymnasia en athenea in dit land.

Ik had in een vroeger stadium meer steun verwacht, juist uit het universitaire onderwijs in de strijd voor het behoud van oorspronkelijk kwalitatief goed, want tevens theoretisch onderwijs op deze schooltypen. Het is hoog tijd dat het secundaire en tertiaire onderwijs gaan samenwerken tegen de voortgang van deze ontwikkeling. Zowel de BAVO als de aanstaande Tweede Fase-innovatie van het onderwijs in de bovenbouw tenderen steeds meer naar het opleiden van praktisch maar vooral niet theoretisch geschoolde onderdanen, die aanzienlijk eenvoudiger door overheid en bedrijfsleven manipuleerbaar zijn. Ik ben zo cynisch geworden te geloven dat de verantwoordelijke minister en zijn 'educatief-politiek complex' (om Bart Tromp te citeren uit zijn toespraak tot de 131ste jaarvergadering van de KVLO in 1993), er van uit gaan dat de besten wel op eigen krachten boven komen. Het Nederlandse onderwijs wordt sinds het begin van de jaren tachtig bestuurd door economen die samen met niet onafhankelijke onderwijsprofeten een knusse, gezinsvervangende gemeenschap willen stichten.

    • Drs. G. Kleis