Postnatale depressie blijkt gewoon ouderschapsdepressie

Brits onderzoek naar de postnatale depressie heeft een opvallend resultaat opgeleverd. Een groot aantal ouderparen die net een kind hadden gekregen (200) werd vergeleken met een controlegroep van ouders met kleuters van 3 tot 5 jaar. In beide groepen werden niet alleen de vrouwen, maar ook de mannen bij het onderzoek betrokken. Met behulp van vragenlijsten en gesprekken werden de depressieve klachten 'gemeten', bijvoorbeeld neerslachtigheid, zorgen, spierspanningen, verlies aan interesse en prikkelbaarheid.

In de kraamperiode bleek 27,5% van de vrouwen last van dergelijke klachten te hebben, maar ook 9% van de mannen. Postnatale depressies zijn dus zeker niet voorbehouden aan de vrouw.

Verder kwamen er in de controlegroep niet veel minder depressieve klachten voor: 18,4% van de vrouwen en 5,7% van de mannen had daar last van! Blijkbaar vormt het bezit van kleine kinderen voor een flink percentage depressieve ouders (British Journal of Psychiatry 1994; 164: 782-8).

Veel vaders gaven aan dat ze de kraamperiode ook als een zware tijd ervoeren; een ongestoorde nachtrust zat er niet meer in en ook voor hen bracht de voeding en verzorging van het kind extra taken en onzekerheid met zich mee. 'Kraamvaders' waren vaker depressief als zij geen werk hadden en als hun vrouw reeds een depressie vertoonde. De mannen noemden zichzelf overigens niet depressief. Zij weten hun wisselende stemmingen en angstaanvallen aan oververmoeidheid en de problemen die zij hadden om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. De onderzoekers denken echter dat iedere psychiater een depressie zou diagnosticeren als zo'n man op dat moment voor een consult zou komen.

Bij de vrouwen was de kans op een depressie tijdens de kraamperiode het grootst als zij ouder waren dan 30 jaar en als zij ooit een abortus hadden laten verrichten. Ook was het van belang of de baby het eerste kind was of niet. Waren er nog andere kinderen dan was de kans op een depressie groter.

Er is nogal eens geopperd dat de sterk veranderende hormoonspiegels een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van een postnatale depressie. Nu blijkt dat bij ouders met kleuters bijna net zoveel depressieve klachten voorkomen als bij ouders in de kraamperiode, ligt de conclusie voor de hand dat de invloed van hormoonveranderingen op postnatale depressies niet erg groot kan zijn.

    • Bart Meijer van Putten