Postiljon Beheer handhaaft positie

Postiljon Beheer (exploitant van hotels met restaurant en vergaderaccommodatie) heeft vorig jaar in de moeilijke en stagnerende hotelmarkt zijn positie gehandhaafd. De netto winst bleef met 2,3 miljoen gelijk aan die in 1992. De omzet daalde van 75 naar 70,8 miljoen, zo blijkt uit het jaarverslag.

De resultaten in de branche zijn sterk beïnvloed door de terughoudende bestedingen van de consument aan voedsel en drank. Ook die van de zakelijke klant lopen terug. Ook neemt de logiescapaciteit nog steeds toe, zodat sprake is van overcapaciteit. De gemiddelde uitgaven per gast nemen af. De omzet is tot nu toe grotendeels afkomstig uit de zakelijke markt. Om daar minder afhankelijk van te zijn, benadert Postiljon sinds enige tijd andere doelgroepen. Eén daarvan is de toeristisch recreatieve markt. De opbrengsten uit dit marktonderdeel ontwikkelen zich positief.