Opening van 'meldcentra' asielzoekers is vertraagd

DEN HAAG, 30 JUNI. De opening van twee aanmeldcentra voor asielzoekers in Rijsbergen en Zevenaar loopt vertraging op als gevolg van 'technische problemen' met de bouw. Het ministerie van justitie had de twee centra, waarin binnen 24 uur een eerste beslissing valt over de gegrondheid van asielaanvragen, gepland voor augustus. Door problemen met onder meer bouwvergunningen wordt de opening van de centra vertraagd.

De Vereniging VluchtelingenWerk en een groot aantal advocaten die asielzoekers bijstaan hebben bij minister Kosto (justitie) ernstige bezwaren aangetekend tegen de opening van de aanmeldcentra. Zij vrezen dat de zorgvuldigheid van de behandeling van individuele asielverzoeken in het geding komt als binnen 24 uur moet worden besloten of een asielzoeker kans maakt in de eigenlijke asielprocedure te worden opgenomen. Dinsdag liet een groep van ruim tweehonderd advocaten aan minister Kosto weten geen rechtshulp te zullen verlenen aan asielzoekers die in de 24-uursprocedure terechtkomen.

Justitie wil de aanmeldcentra instellen om snel een eerste schifting te maken tussen kansrijke en 'evident kansloze' aanvragen. Het departement schat dat tien procent van alle aanvragen al snel als 'kennelijk ongegrond' kan worden afgedaan. De overige negentig procent van de asielzoekers worden doorgeleid naar speciale onderzoekscentra waar een langere procedure wordt gevolgd. De aanmeldcentra dienen volgens Justitie als instrument tegen de overbelasting van de asielprocedure. De asielaanvrager die direct in een van de aanmeldcentra wordt afgewezen krijgt geen recht op opvang.

In een brief aan VluchtelingenWerk onderstreepte minister Kosto gisteren dat asielzoekers in geval van twijfel “steeds worden doorverwezen naar een onderzoekscentrum”. Verder schrijft Kosto dat in de aanmeldcentra “toereikende onderzoeksfaciliteiten” aanwezig zijn, een “ruime personeelsbezetting” en “professionele rechtshulpverleners” die de asielzoekers kunnen bijstaan.