Ongewenste zwangerschap

In NRC Handelsblad van 23 juni betreurt briefschrijver J.E. Kuitse-Sebus dat het Vaticaan wèl tegen abortus protesteert, maar stelselmatig nalaat “de medeplichtigheid van de man aan de ongewenste zwangerschap” aan de kaak te stellen. Maar mevrouw Kuitse is al op haar wenken bediend: de rooms-katholieke kerk wordt niet moede te betogen dat alle geslachtelijk verkeer buiten (en vóór) het huwelijk een groot kwaad is. Zij is van mening dat alleen de liefdevolle huwelijksgemeenschap de mens waardig is, èn een onmisbare voorwaarde voor het 'in de meest gunstige voorwaarden grootbrengen' (Kuitse) van de in het huwelijk verwekte en ontvangen kinderen.

Ongetwijfeld heeft de pil de 'gebruikswaarde' van de vrouw voor mannelijke egoïsten doen stijgen; schijnbaar met reden kan de argeloze verwekker tegen zijn (waarschijnlijk zeer tijdelijke) partner zeggen: “Je redt je kind maar, aan mijn lijf geen polonaise, moet je maar beter opletten.” Maar hoe zou de paus ervoor moeten zorgen dat vrouwen geen abortus hoeven te laten plegen? Het is kennelijk zo dat voor veel mensen, mannen èn vrouwen, tussen droom en daad niet veel morele wetten en ethische bezwaren staan. En daar komt abortus provocatus van.

    • F.P. Tros