Kantoorinrichter Samas optimistisch

Samas (kantoorinrichting) heeft in het op 31 maart geëindigde boekjaar een netto winst behaald van 13 miljoen gulden. Dat is 14 procent meer dan in het jaar ervoor. De winst per aandeel steeg met hetzelfde percentage tot 3,24. Voorgesteld wordt een contant dividend uit te keren van 1,35 (vorig jaar 1,25) of - naar keuze - een dividend in aandelen. De grootte van het dividend in aandelen wordt op 1 september na beurs bekendgemaakt. De netto omzet nam met 4 procent af tot 619 miljoen.

De daling van de omzet werd vooral veroorzaakt door een teruggang in de divisie kantoorinrichting. Als gevolg van belangrijk gedaalde afzetmarkten in Frankrijk en Engeland kwam de omzet daar 7 procent lager uit. Aspa Kantoorartikelen boekte in een stagnerende markt een omzetstijging van 7 procent. Omdat op korte termijn nog geen marktherstel wordt verwacht, besloot het bestuur de kosten verder omlaag te brengen en produktiviteit en kwaliteit van de bedrijfsorganisaties verder te verhogen. Hiervoor is ten laste van het resultaat van het afgelopen boekjaar een voorziening getroffen van 3 miljoen vóór belasting, die als buitengewone last is verantwoord.