Jakarta blijft bij verbod weekbladen

JAKARTA, 30 JUNI. De Indonesische regering komt in weerwil van heftige protesten niet terug van haar beslissing om drie toonaangevende weekbladen een verschijningsverbod op te leggen naar aanleiding van publikaties in deze bladen over onenigheid tussen de ministers van financiën en technologie over de kosten van het technologiebeleid.

Wel liet de minister van informatie doorschemeren dat de drie bladen, Tempo, Detik en Editor, in de toekomst een nieuwe publikatievergunning kunnen krijgen “indien betrokkenen blijk geven van instemming met het begrip vrije en verantwoordelijke pers”.

De hoofdredacteuren van Tempo en Detik, Goenawan Mohamad en Eros Djarot, hadden gisteren een onderhoud met leden van de parlementscommissie voor politiek en veiligheidszaken. Mohamad noemde “het de gewoonste zaak van de wereld dat een minister van technologie en een minister van financiën het oneens zijn over de kosten van het technologiebeleid”. Hij vermocht niet in te zien hoe bladen die daarover berichten kunnen worden beticht van 'ondermijning van de nationale stabiliteit'.