Hof wijst verzoek EU af in conflict met Athene

BRUSSEL, 30 JUNI. De Europese Unie heeft gisteren de eerste ronde verloren in haar poging Griekenland te dwingen het embargo tegen Macedonië op te heffen. Het Europese Hof van Justitie wees een verzoek van de Europese Commissie om Griekenland in een voorlopige uitspraak tot de orde te roepen, van de hand.

Griekenland kondigde in februari een handelsembargo tegen Macedonië af, als gevolg waarvan de belangrijkste verbindingen van Macedonië met de buitenwereld werden afgesneden. Al sinds de Macedoniërs in 1991 hun onafhankelijkheid uitriepen, probeert Griekenland het noordelijke buurland te dwingen zijn naam te veranderen omdat die territoriale aanspraken op Grieks gebied zou impliceren; ook moet Macedonië van de Grieken zijn grondwet en zijn vlag wijzigen. De elf partners van Griekenland binnen de EU hebben tevergeefs getracht Athene ertoe te brengen het embargo te beëindigen en uiteindelijk heeft de Europese Commissie besloten de zaak voor het Europese Hof te brengen. De rechtsregels binnen de EU bepalen dat een lidstaat de buitengrenzen van de EU slechts kan sluiten als er een geloofwaardige bedreiging van zijn binnenlandse veiligheid bestaat. Griekenland houdt vol dat zijn veiligheid wordt bedreigd vanuit Macedonië.

Het Hof wees het verzoek van de Europese Commissie echter van de hand met het argument dat de Commissie niet heeft bewezen dat het Griekse embargo tegen Macedonië in het nadeel is van een van de elf andere lidstaten van de EU. Volgens het Hof schendt Griekenland met het embargo de handelsregels binnen de EU, maar de Europese Commissie moet eerst een gedetailleerd onderzoek naar het Griekse optreden overleggen voordat het Hof bereid is een uitspraak te doen. Volgens deskundigen kan een dergelijk onderzoek twee jaar in beslag nemen.

De Grieken hebben met opluchting op de uitspraak gereageerd. Premier Papandreou zei dat de uitspraak “in wezen neerkomt op een legitimering van het embargo” tegen Macedonië. (Reuter, AP)