Grundig lijdt een recordverlies van 348 mln D-mark

FÜRTH, 30 JUNI. Philips-dochter Grundig heeft het op 31 maart afgesloten boekjaar '93-'94 afgesloten met een recordverlies van 348 miljoen Dmark, bijna 400 miljoen gulden.

Dat heeft bestuursvoorzitter Pieter Harmsen vanochtend bekendgemaakt. Hij zei voor het lopende boekjaar nog met verliezen te rekenen, maar over het volgende boekjaar (1995, voor het eerst volledig samenvallend met het kalenderjaar) een 'zwarte nul' te kunnen presenteren.

Het verlies van Grundig is conform eerdere prognoses. De Duitse elektronicafabrikant kampt met zwakke vraag op zijn belangrijkste afzetmarkten, met name Duitsland zelf en Zuid-Europa. Harmsen klaagde daarnaast over de sterke druk op de prijzen en over het hoge niveau van de loonkosten in Duitsland.

De moeilijkheden bij Grundig leidden ertoe dat Philips' divisie consumentenelektronica vorig jaar nog in de rode cijfers bleef. Grundig is inmiddels, onder leiding van de daartoe door Philips gestuurde Harmsen, begonnen met een reorganisatie. Hij heeft een structuurwijziging doorgevoerd waardoor Grundig is gesplitst in twaalf zelfstandige bedrijven. Daarnaast wordt rigoureus gesneden in fabrieken en personeelsbestand, van de 21.000 personeelsleden begin 1990 zullen er eind dit jaar nog 11.400 in dienst zijn.

Volgens Harmsen begint de reorganisatie vrucht af te werpen. Het bedrijfsresultaat van Grundig was het afgelopen boekjaar met 166 miljoen mark iets minder negatief dan een jaar eerder (187 miljoen mark). Het hoge netto verlies, zo beklemtoonde hij, valt voor ruim de helft toe te schrijven aan een reservering van 181 miljoen voor kosten van herstructurering. Volgens Harmsen is het ergste bij Grundig voorbij: “We zien licht aan het eind van de tunnel en we weten dat het niet van een naderende trein komt.' Hij gaat ervan uit dat zijn bedrijf eind 1995 uit de verliezen is.

De sanering die Harmsen doorvoert vertoont grote gelijkenis met de operatie Centurion, die de afgelopen jaren duizenden Philips-medewerkers hun baan kostte en het concern inmiddels weer uit de verliezen heeft gehaald. Grundig en het eveneens ernstig verlieslijdende Beierse zusterbedrijf PKI (telecommunicatie-apparatuur) ontsprongen aanvankelijk de dans doordat ze profiteerden van de grote lokale vraag die ontstond na de Duitse eenwording. Tijdens de laatste jaarvergadering van Philips uitte topman Jan Timmer zijn ongenoegen over de traagheid waarmee de moeilijkheden in Duitsland worden opgelost.

Philips houdt sinds tien jaar een controlerend belang in Grundig (formeel 31,6 procent) en verwerkt de resultaten van het Duitse bedrijf sinds enige jaren in zijn eigen cijfers. Het voorgaande boekjaar 1992-'93 drukte Grundig de Philips-cijfers door een verlies van 296 miljoen mark, op een met 13 procent tot 3,71 miljard mark gedaalde omzet. De Grundig-omzet over het vorbije boekjaar daalde met 10 procent tot 3,38 miljard mark. Het laatste jaar waarin Grundig winst maakte was 1990-'91, toen het concern 190 miljoen mark verdiende.