Grotere vrijheid bepleit in keuze van schoolrichting

ZOETERMEER, 30 JUNI. Er moeten meer mogelijkheden voor ouders, leraren en schoolbestuur komen om de richting van een school (openbaar, katholiek, protestant) aan te passen aan de lokale omstandigheden.

Dit adviseert de Commissie aanpassing scholenbestand aan minister Ritzen (onderwijs). De commissie constateert dat de huidige wettelijke interpretatie van 'richting' uitsluitend als godsdienst of levensbeschouwing, niet altijd meer aansluit bij de wensen van de ouders. Een school krijgt uitsluitend erkenning op grond van zijn richting, niet op basis van pedagogische grondslagen. Omdat door de schaalvergroting het de laatste jaren steeds moeilijker is geworden om een nieuwe school te stichten, moeten er meer wettelijke mogelijkheden komen om de richting van een bestaande school aan te passen, aldus de commissie.