Galerie verkocht in '92 gemiddeld 130 kunstwerken

ROTTERDAM, 30 JUNI. De Nederlandse galeries hebben in 1992 ruim 50.000 kunstwerken verkocht voor een verkoopbedrag van bijna 70 miljoen gulden. Per galerie komt dat gemiddeld neer op een verkoop van 130 kunstwerken met een totale waarde van 170.000 gulden. De gemiddelde verkoopprijs van een kunstwerk bedroeg 1.300 gulden.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) na een onderzoek onder ruim 400 galeries, waarvan een kwart in Amsterdam gevestigd is. Het is voor het eerst dat een dergelijk onderzoek werd verricht. Volgens de heer L. Engberts van het CBS beslaat het onderzoek vrijwel alle professionele galeries in Nederland. Meer dan 85 procent van de ondervraagden werkte mee aan het onderzoek. In overleg met de Nederlandse Vereniging van Galeriehouders en de Bond van Nederlandse Galeriehouders heeft het CBS criteria voor deelnemers aan het onderzoek geformuleerd. De onderzochte galeries bestonden in 1992 ten minste twee jaar, de galeriehouders onderhouden rechtstreekse betrekkingen met kunstenaars en organiseren ten minste vijf exposities per jaar, en zijn minimaal tien uur per week open. Kunstuitleen-instellingen worden door het CBS apart onderzocht.

In 1992 organiseerden de onderzochte galeries 3.700 exposities, gemiddeld negen per galerie. Per galerie werd gemiddeld werk van 23 kunstenaars getoond.

Ruim de helft van de opbrengsten van de verkopen, 35 miljoen gulden, vloeide rechtstreeks naar de kunstenaars. Ongeveer een derde (22 miljoen) van de totale verkoopopbrengst van 69 miljoen gulden ging als provisie naar de galeries. De rest, ongeveer 12 miljoen, bestond uit opbrengsten van kunstwerken (schilderijen, grafiek, sculptuur) die eerder door de galerie zelf werden aangekocht.

Het CBS noemt de rol van de overheid bij galeries 'bescheiden': ze ontvingen zo'n twee miljoen gulden aan exploitatiesubsidies. Particuliere kunstkopers konden bij vier van de tien galeries gebruik maken van de WVC rentesubsidieregeling, waarbij WVC de rente bij een kunstaankoop op krediet betaalt. Deze regeling, die de overheid drie miljoen kost, wordt volgend jaar afgeschaft. Het CBS wil het onderzoek naar de verkopen van de Nederlandse galeries om de twee jaar herhalen.