Friese dichter Wybenga overleden

ROTTERDAM,30 JUNI. Jan Wybenga, die als een van de belangrijkste moderne Friese dichters beschouwd wordt, is eergisteren in zijn woonplaats Groningen op 76-jarige leeftijd overleden. Wybenga, die ook criticus en vertaler was, publiceerde ondermeer Amoeben (1954), Lyts Frysk Deadeboek (1974) en Fergetten Fersen (1994). Hij ontving in 1965 en 1977 de hoogste Friese literaire onderscheiding, de Gysbert Japicx-prijs. Zeven gedichten van hem zijn opgenomen in de dit najaar te verschijnen bloemlezing Spiegel van de Friese poëzie.