Europese verkiezingen

Na alle beschouwingen over de slechte opkomst in Nederland voor bovengenoemde verkiezingen wil ik net zo ongenuanceerd als Jaap Boerdam (NRC Handelsblad, 18 juni) mijn mening geven.

Boerdam stelt dat alleen christelijk-gereformeerde boeren en wereldvreemde villabewoners meenden dat er iets te kiezen viel. Het probleem van de lage opkomst is echter eenvoudigweg te wijten aan het feit dat 'Verenigd Europa' zo ingewikkeld is dat 70 procent van de Nederlandse bevolking niet intelligent genoeg is de noodzaak ervan in te zien, geen interesse heeft voor wat niet direct naast hun bed gebeurt, de toekomstvisie mist, zich nooit inspant om een behoorlijke krant/ boek te lezen, probeert er achter te komen hoe het allemaal zit enzovoort. De boeren weten het wel, die krijgen dikke subsidies van de EEG en villabewoners weten het ook want zij zijn, dat blijkt, intelligenter.

    • R.M. Rooimans