Duisenberg achter Frankfurt; 'Geldhoeveelheid is betrouwbare monetaire maatstaf'

AMSTERDAM, 30 JUNI. De geldgroei blijft in Duitsland een goede maatstaf voor het monetaire beleid. Dit heeft de president van de Nederlandsche Bank, W. Duisenberg, gisteren gezegd in Keulen tijdens een toespraak voor de plaatselijke Universiteit. Duisenberg stelt zich daarmee op naast de Bundesbank, die de laatste tijd onder kritiek staat wegens het blijven gebruiken van de geldgroei-maatstaf in het monetaire beleid.

De groei van de geldhoeveelheid is een gangbare maatstaf voor toekomstige inflatie. De Duitse geldgroei (M3) vertoont het laatste jaar echter een forse stijging, die door de meeste financiële experts wordt toegeschreven aan de incidentele mobiliteit van Duitse particuliere investeringen over de grenzen. Daardoor zou de M3, in de sterk geïnternationaliseerde financiële markten, een verouderde maatstaf zijn. Omdat de Bundesbank de M3 toch blijft gebruiken als instrument, heeft de maandelijkse publicatie van het cijfer een verwarrend effect op de financiële markten, die gespitst zijn op aanwijzingen voor Duitse rentebeleid.

Volgens Duisenberg moeten kleine en open economiën als Nederland zich bij het monetaire beleid richten op een stabiele wisselkoers, zoals Nederland doet met de D-mark. Voor grotere landen blijft ook de geldhoeveelheid de maatstaf. “In sommige landen waar in de jaren tachtig het geldhoeveelheidsbeleid is losgelaten zonder over te schakelen op een wisselkoersbeleid, is hiervoor mijns inziens geen overtuigende monetaire strategie in de plaats gekomen,” zei hij. “De tijdelijke verstoring van het verband tussen geldgroei en inflatie tast de grondslag van de geldhoeveelheid niet aan. Het gaat immers om de stabiliteit van het verband op de langere termijn. De Duitse strategie zou dan ook een goed voorbeeld voor de Europese Centrale Bank zijn.” In monetaire kringen is het een publiek geheim dat ook de Bundesbank intern op dit moment minder waarde aan de M3 hecht. De Duitse centrale bank valt de maatstaf niet publiekelijk af, omdat zij wenst dat de M3 in de toekomst een belangrijke rol gaat spelen bij het beleid van de Europese centrale bank.