De universiteit van Bomhoff

Onder de titel 'De universiteit van Tinbergen' benutte Bomhoff het overlijden van Tinbergen om zijn hart te luchten over wat er mis is gegaan met de Nederlandse Economische Hogeschool, nu Erasmus Universiteit (NRC Handelsblad, 20 juni). Dat de Rotterdam School of Management in problemen is geraakt schrijft Bomhoff gemakshalve toe aan 'rampzalige persberichten'. Waar het werkelijk om zou gaan is dat “professoren de bevoegdheid missen om leiding te geven, ijver te belonen en met luie mensen af te rekenen”: internationaal befaamde, prominente, jeugdige en ijverige hoogleraren moeten gewoon on-democratisch korte metten kunnen maken met anonieme, luie, oude, geldzuchtige en cynische beroepsvergaderaars.

Zou er een universitaire bestuursvorm bestaan die fatsoenlijke mensen beschermt tegen zoveel geldingsdrang? In elk geval lijkt bescheidenheid een eerste voorwaarde voor autoriteit die berust op de kenmerken die voor een universiteit van levensbelang zijn. Als Bomhoff het daar niet mee eens is, mag hij van mij vertrekken naar een van zijn luilekkerlanden waar het allemaal beter geregeld is: iemand van zijn reputatie is daar stellig welkom. Problemen tengevolge van 'rampzalige persberichten' worden daar vast soepeler opgelost dan in Rotterdam: universitaire bestuurders zijn er immers gewoon 'de baas', ook over Bomhoff.

    • Dr. C.M.J. Sicking