Controlemaatregelen voor wisselkantoren

DEN HAAG, 30 JUNI. Wisselkantoren moeten geregistreerd worden en komen onder controle van De Nederlandsche Bank. Dat staat in een wetsvoorstel dat de ministers Kok (financiën) en Kosto (justitie) dinsdag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Met het wetsvoorstel willen de beide departementen het witwassen van misdaadgelden via wisselkantoren bestrijden en de integriteit van het financiële stelsel versterken.

Een registratieplicht voor wisselkantoren bestaat op dit moment nog niet. De Nederlandsche Bank moet volgens de ministers toezicht gaan houden op de wisselkantoren. Die krijgt de mogelijkheid wisselkantoren onder bepaalde omstandigheden uit het register te schrappen. Verder willen de ministers dat er eisen worden gesteld aan de betrouwbaarheid van bestuurders van wisselkantoren.

Het wetsvoorstel is een aanvulling op eerdere wetgeving die tot doel had het witwassen van misdaadgelden via malafide wisselkantoren te bestrijden. Zo werden begin dit jaar de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij financiële dienstverlening van kracht.

Accountants, die in hun werk soms op fraude stuiten, gaan vanaf vanaf 1 september vrijwillig verdachte handelingen melden bij een meldpunt van de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI). Ook de belastingadviseurs praten inmiddels over een vrijwillige fraudemelding.