CDA: kabinet met VVD en D66 is goed mogelijk

DEN HAAG, 30 JUNI. CDA-fractievoorzitter Brinkman acht een coalitie van zijn partij met D66 en de VVD goed mogelijk.

Dat zei hij vanmorgen nadat hij met informateur Tjeenk Willink had gesproken. Ondanks de harde opstelling van D66-leider Van Mierlo tegenover de VVD, gisteren in de Tweede Kamer, verwacht Brinkman dat VVD en D66 “nader tot elkaar kunnen worden gebracht”. “Mensen moeten ook een keer tot ontlading kunnen komen, daar is de Kamer óók voor.”

Hij gaat ervan uit dat er een serieuze poging wordt gedaan om tot een kabinet met CDA, VVD en D66 te komen, “en ik sluit bepaald niet uit dat dat tot een oplossing komt”. Brinkman heeft Tjeenk Willink onder meer gewezen op de programmatische overeenkomsten tussen de drie partijen. Over de haalbaarheid van een centrum-linkse coalitie (CDA, PvdA en D66) voor het geval een centrum-rechtse poging strandt, wilde Brinkman niet speculeren. Tjeenk Willink heeft vandaag ook gesproken met de leiders van de PvdA, VVD en D66.

VVD-leider Bolkestein is veel pessimistischer dan Brinkman. Volgens Bolkestein is Van Mierlo nu aan zet. Bolkestein zei vanmiddag na zijn bezoek aan Tjeenk Willink: “De tegenzin van de heer Van Mierlo tegen een coalitie met VVD en CDA zou wel eens groter kunnen zijn dan die van Brinkman tegen een coalitie van CDA, PvdA en D66. Die laatste zou dan voorrang kunnen krijgen.”

Bolkestein en Van Mierlo hebben gisteren in de Tweede Kamer zware kritiek te verduren gekregen op hun opereren tijdens de mislukte informatie van een 'paars' kabinet. PvdA-leider Kok verweet Bolkestein de besprekingen over een kabinet van PvdA, VVD en D66 op het allerlaatste moment te hebben getorpedeerd door “nieuwe politieke feiten” te hebben “gecreëerd” met nieuwe, zware eisen over ingrepen in de sociale zekerheid. Hij verweet Bolkestein zelfs 'onwaarheid' te spreken toen de VVD-leider ontkende met nieuwe eisen te zijn gekomen, maar altijd al voorbehouden te hebben gemaakt. Van Mierlo sprak van een “overval” door Bolkestein op de onderhandelaars en informateurs door met eisen te komen terwijl er op andere vlakken al overeenstemming was bereikt. Bolkestein ontkende dit. “Niets was akkoord tot alles akkoord was.”

Ook Van Mierlo kreeg zware verwijten te verduren, vooral van de fractievoorzitters van GroenLinks en de kleine christelijke partijen. Zij verweten hem geen openheid tijdens de informatie te heben betracht, terwijl D66 tijdens haar hele bestaan juist op openheid in de besluitvorming had aangedrongen. Fractievoorzitter Rosenmöller zei: “Het ging zes weken lang, met hem in een cruciale rol, op dezelfde oubollige manier. Dat is jammer, het is doodzonde.”