Architectuurdagen

Rond 1 juli wordt voor de tiende keer de Dag van de Architectuur gevierd. In het hele land zijn er op 25 plaatsen activiteiten met de bedoeling de bezoekers bewuster te maken van de culturele en maatschappelijke betekenis van de architectuur. In veel steden zijn gebouwen gratis toegankelijk en worden speciale architectuurwandelingen en stadsrondritten opgezet. Er zijn er prijsvragen voor een mobiel tentoonstellingspaviljoen en een droomverbinding over de Waal, opgezet door de Bond van Nederlandse Architecten (BNA). In Rotterdam staat de verhouding van de beeldende kunst en architectuur centraal, in Amsterdam wordt onder meer op 3 juli de jaarIijkse architectuurboekenmarkt op de Leliegracht gehouden, in Utrecht pendelen 2 juli gratis stadsbussen tussen de stedelijke vernieuwingsprojecten.

Dag van de Architectuur. Inl BNA 020-5553655.