VVD: onderzoek meerderheid

Tekst van het advies aan koningin Beatrix van VVD-leider Bolkestein over de vorming van een nieuw kabinet:

Majesteit,De drie informateurs die de mogelijkheid van een kabinet bestaande uit PvdA, VVD en D66 hebben onderzocht, hebben moeten vaststellen dat de vorming van zulk een kabinet thans niet mogelijk is.

Op grond hiervan moge ik uwe Majesteit adviseren een informateur te benoemen die op korte termijn onderzoekt welk parlementair meerderheidskabinet een reële kans heeft te kunnen rekenen op het vertrouwen van de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Deze informateur dient op enige afstand van de dagelijkse politieke gang van zaken te staan en door alle grote partijen om zijn objectiviteit te worden gerespecteerd.

Hierbij kan in het bijzonder worden gedacht aan de vice-voorzitter van de Raad van State of aan de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten Generaal.

Met gevoelens van de meeste hoogachting, Frits Bolkestein