Val dollar onstuitbaar: nieuw dieptepunt tegen yen

TOKIO/AMSTERDAM, 29 JUNI. De Amerikaanse dollar is vanmorgen in Tokio verder gedaald tegenover de Japanse yen, en einidgde op een nieuw na-oorlogs dieptepunt van 99,27 yen voor een dollar. Na een bescheiden opleving kalfde de dollar vandaag in Europa verder af tot 99,15 yen rond het middaguur.

De financiële onrust laaide op nadat de Amerikaanse minister van financiën, Lloyd Bentsen, tijdens een toespraak in Washington afweek van zijn oorspronkelijke tekst en zijn pleidooi voor een sterkere dollar wegliet. Dat was een uur voordat de markt in Tokio openging en voor handelaren het teken voor een hernieuwde aanval op de dollar.

Analisten in Tokio trokken vandaag openlijk de bekwaamheid van de Amerikaanse autoriteiten in twijfel. Hun zigzag-koers zou de Bank van Japan, die vanmorgen ettelijke malen agressief intervenieerde om een duikvlucht van de dollar tot onder de 99 yen te voorkomen, lelijk parten hebben gespeeld. De koers van de yen bereikte op een gegeven moment zelfs het record van 99,05 yen voor een dollar.

In Japan wordt de explosieve stijging van de yen als een dollar-probleem beschouwd. Het feit dat de D-mark niet minder hard stijgt tegenover de dollar, zou daarvoor het bewijs zijn. President Hans Tietmeyer van de Bundesbank, de Duitse centrale bank, verklaarde vanmorgen dat de dollarkoers momenteel geen juiste weergave is van de kracht van de Amerikaanse economie. Hij schreef de koersdaling van de afgelopen dagen toe aan een overreactie op de markten en een overdreven angst voor inflatie. De Bundesbank verlaagde vanmorgen de beleningsrente, het belangrijkste geldmarkttarief, met 0,05 procent tot 4,95 procent. In Europa daalde de dollar vanmorgen desondanks onder de grens van 1,77 gulden, en bleef zwak tegenover de D-mark. Handelaren verwachtten dat bij een aanhoudende zwakte de kans bestaat dat vanmiddag, wanneer de markt in New York opent, de kans bestaat op een hernieuwde internationale poging om de munt op te krikken.

Lloyd Bentsen sprak gisteren met klem tegen dat de val van de dollar een geheim scenario van Washington zou verraden om het almaar groeiende handelstekort te verminderen. Toch menen waarnemers in Tokio dat de VS te veel onduidelijkheid laten bestaan over hun monetaire beleid. Zo zei Bentsen dat de onrust op de valutamarkten hem zorgen baarde, maar dat hij er de voorkeur aan gaf om de fundamentele kracht van de Amerikaanse economie als uitgangspunt te nemen voor zijn beoordeling van de wisselkoersen. Dat zou betekenen dat de VS het belang van gecoördineerde actie door de G-7 om de daling van de dollar tot staan te brengen niet hoog aanslaan.

Het feit dat de Amerikaanse minister met nadruk de politieke crisis in Japan als vertragingsfactor noemde voor snelle resultaten in de bilaterale handelsbesprekingen tussen beide landen zou betekenen dat hij langs die weg voorlopig geen mogelijkheid ziet om het Amerikaanse handelstekort met Japan te verminderen.

De weer almaar stijgende koers van de yen is levensbedreigend voor het net ingezette, prille herstel van de Japanse economie. Gisteren publiceerden Japanse bureaucraten een lijst van 279 maatregelen tot degerulering van de Japanse markt. Doel zou zijn de invoer op te voeren en de binnenlandse vraag te stimuleren. Maar omdat het Japanse kabinet demissionair is was het een ambtelijk rapport zonder politieke betekenis. Hoe langer de politieke crisis in Japan aanhoudt, des te kleiner de kans dat Japan nog voor de wereldtop van de G-7 eind volgende week in Napels met de beloofde maatregelen komt om zijn economie verder te stimuleren.