Steeds meer jongeren gaan roken

ROTTERDAM, 29 JUNI. Steeds meer jongeren gaan roken. Vorig jaar is het aantal beginnende rokers onder kinderen van tien tot veertien jaar gestegen van 9 tot 11 procent. Het aantal volwassen rokers is met één procent gedaald tot 33 procent. Een kwart van alle rokers probeerde in 1993 te stoppen. Dat staat in het gisteren verschenen jaarverslag van de Stichting Volksgezondheid en Roken (Stivoro).

Uit een NIPO-onderzoek onder 5000 jongeren, uitgevoerd in opdracht van Stivoro, kwam naar voren dat van de vijftien- tot negentienjarigen bijna de helft rookt. De toename van het aantal jonge rokers was ook al gesignaleerd in eerdere onderzoeken onder scholieren.

Deze ontwikkeling is het gevolg van een trend onder jongeren om opzettelijk risico's te nemen, zegt R. de Jong, directeur van Stivoro. Binnekort begint de stichting met een onderzoek naar de achtergrond daarvan. De Jong: “De laatste jaren signaleren we steeds duidelijker dat ze op zoek zijn naar de uitdaging van het gevaar. 'No risk no fun' is de leus.” In reclamecampagnes maakt de tabaksindustrie handig gebruik van die neiging, aldus de stichting. In het jaarverslag conludeert Stivoro dat tabaksfabrikanten steeds vaker hun naam verbinden aan popconcerten, kleding en vakanties.

Volgens De Jong voert de overheid een “dubbelhartig ontmoedigingsbeleid”. Het belang van de volksgezondheid legt het af tegen economische overwegingen, aldus de directeur.