Nederland telt relatief weinig politiemensen

DEN HAAG, 29 JUNI. Nederland heeft relatief weinig politiemensen vergeleken met een aantal andere Westeuropese landen.

Dat blijkt uit een onderzoek dat door het ministerie van BinnenlandseZaken is verricht naar de omvang en grondslagen van de sterkte en budgetten van de politie in Nederland, België, Denemarken, Engeland, Wales en twee Duitse deelstaten (Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen).

De politiesterkte verschilt in de betrokken landen aanzienlijk in vergelijking tot de bevolkingsomvang. België telt één agent op 272 inwoners, terwijl Denemarken één agent heeft per 446 inwoners. Nederland is met één agent op 438 inwoners redelijk vergelijkbaar met de twee Duitse deelstaten.

Uit het onderzoek is volgens Binnenlandse Zaken gebleken dat het vergelijken van de sterktecijfers “zonder meer een hachelijke zaak is”, omdat er te veelverschillen zijn in de wijze waarop de politie in de diverse landen is georganiseerd. Zo zijn bijvoorbeeld in de cijfers van de Duitse deelstaten niet de landelijke (Bundes-)politiediensten verdisconteerd en verricht de Rijkswacht in België taken die in Nederland door de marechaussee worden verricht.

Uit een vergelijkende studie naar de werkgelegenheid bij de overheid in Nederland, Zweden, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, België en Denemarken bleek onlangs juist dat in Nederland relatief meer mensen bij politie, gevangeniswezen en rechterlijke macht werken. “Dat geldt voor die groep als geheel, niet voor de politie afzonderlijk”, aldus een woordvoerder van Binnenlandse Zaken.

Geen van de onderzochte landen kent een systematische grondslag voor de vaststelling van het totaal aantal benodigde of gewenste politiemensen. De huidige sterkte is het resultaat van politieke besluitvorming, waarbij jaarlijks de sterkte(groei) wordt vastgesteld als onderdeel van de begrotingsbehandeling door de verschillende parlementen.

Wat betreft de toename van het aantal politiemensen in de afgelopen tien jaar scoort Nederland gemiddeld met een groei van ruim tien procent rond het gemiddelde. Deze groei is procentueel achtergebleven bij de relatief sterk gestegen geregistreerde criminaliteit. De politieministeries in de buurlanden gaan ervan uit dat het aantal politiemensen voorlopig niet zal toenemen.

In Nederland streeft men er naar binnen het bestaande budget “meer sterkte te genereren door de aanstelling van (goedkopere) politie-surveillanten”, aldus Binnenlandse Zaken.