Lubberslobby

Zou het een inwoner van Amsterdam uitmaken of de nieuwe minister-president een Amsterdammer is? Nauwelijks, natuurlijk: als het overheidsbeleid onder een Amsterdamse premier afwijkt van dat van een eerste minister die ergens anders woont, dan zal dat eerder met de standpunten van de coalitie-partijen dan met de herkomst van de minister-president samenhangen. Mij is dan ook niets bekend van een Amsterdamse lobby voor een paars kabinet, want van een kabinet dat door drie Amsterdammers wordt geleid hoeft Amsterdam op voorhand niet meer te verwachten dan van een kabinet-Brinkman.

Analoog redenerend komt de vraag op welk belang de Lubbers-lobby heeft gediend. Nederland heeft belang bij een goede opvolger van Delors, en ik vraag me af welk belang de diplomatieke inspanning een Nederlandse kandidaat naar voren te schuiven rechtvaardigde. Het enige antwoord dat me te binnen wil schieten is dat de Nederlandse regering van Lubbers verwachtte dat hij ons land zou proberen te bevoordelen. Ik begin me af te vragen hoe Europees-gezind onze nationale overheid is als zij via een supranationale organisatie nationale doelen najaagt.

    • Jona Lendering