Kosto boos op Brokx vanwege hasj-beleid

TILBURG, 29 JUNI. Burgemeester G. Brokx van Tilburg peinst er niet over om het met Tilburgse koffieshops gesloten convenant waarbij onder voorwaarden de handel in softdrugs is toegestaan open te breken. Daarmee reageert hij op de opmerking van minister Kosto van justitie en van procureur-generaal mr. R. Gonsalves in Den Bosch dat hij met het sluiten van het convenant buiten zijn boekje is gegaan. “Ik sta ten opzichte van de minister van justitie in geen enkele hiërarchische verhouding en nog minder tot de procureur-generaal”, aldus Brokx die zegt dat er “een hoop opwinding om niets wordt gemaakt”.

De overeenkomst met de 16 Tilburgse koffieshops werd begin mei gesloten omdat, zoals Brokx toen zei, “we dingen die een maatschappelijk verschijnsel zijn geworden gewoon moeten regelen. Waar de wetgever nog geen regels heeft gesteld is het goed dat wij met zo'n convenant komen”. Vanmorgen voegde hij daaraan toe: “Mijn taak als burgemeester is het handhaven van de openbare orde en de veiligheid en daarover heb ik slechts verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad.”

Brokx weerspreekt de opmerking van Kosto dat hij het plan niet vooraf heeft overlegd met het openbaar ministerie in Breda. “Dat is wel degelijk gebeurd”, aldus Brokx vanmorgen. Overigens zei hij dat hij noch van de minister noch van Gonsalves een brief over de kwestie heeft gekregen. Gonsalves meent dat Brokx met zijn optreden de Opiumwet heeft genegeerd. Volgens minister Kosto kunnen politie en justitie ondanks het bestaan van de overeenkomst gewoon optreden tegen de koffieshops. Hij antwoordt dat op vragen van Kamerlid Schutte (GPV) die had geklaagd over het zijns inziens tolerante hasjbeleid van Tilburg. Volgens Brokx biedt het huidige beleid ruimte voor het sluiten van een convenant als dat in Tilburg.