Kamer vraagt opheldering over 'boete' voor gaswinners

DEN HAAG, 29 JUNI. Tweede-Kamerleden van CDA en VVD hebben minister Andriessen (economische zaken) in schriftelijke vragen opheldering gevraagd over het voornemen van de Gasunie om de opbrengstprijs voor kleine gasvelden op de Noordzee met een halve cent per kubieke meter te verlagen.

De oliemaatschappijen die het gas willen produceren krijgen door de maatregel in totaal 1,5 miljard gulden minder voor hun produkt. Ze menen dat de exploitatie van 'marginale' velden daardoor niet rendabel is en overwegen de investeringen van ruim 2 miljard gulden die ze al in de veldjes hebben gestopt als verlies af te schrijven. Daardoor zou in totaal 300 miljard kubieke meter gas niet meer beschikbaar komen. Als gevolg daarvan lijdt de staat een verlies aan inkomsten van 30 miljard gulden.

CDA-kamerlid mevrouw Boers-Wijnberg en haar VVD-collega Blaauw vragen minister Andriessen of hij weet van de “boete” die Gasunie de olieconcerns wil opleggen, en waarom hij in mei daarover de Kamer niet heeft geïnformeerd toen hij zijn voornemens bekendmaakte om de oliebedrijven juist een lastenverlichting te geven. Andriessen schreef de Kamer toen dat zo'n beleid nodig is om de rentabiliteit van de winning van kleine gasvelden te verbeteren. De Kamerleden willen nu van hem weten of de beleid om zoveel mogelijk gas uit kleine velden te winnen, nog overeind staat en hoe de boete van Gasunie daarmee is te rijmen. Het 'kleine-veldenbeleid' is bedoeld om de grote gasbel in Groningen zo lang mogelijk te sparen, waardoor Nederland langer van zijn aardgas en de exportinkomsten kan profiteren.

De Kamerleden wijzen ook op de verslechterde concurrentiepositie voor maatschappijen die in Nederland gas winnen, ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen, landen die de energiewinning door belastingmaatregelen stimuleren. Ook vragen ze Andriessen aan te geven wat de effecten van de Gasunie-maatregel zijn voor de werkgelegenheid.