Kamer maakt einde aan pensioenbreuk

DEN HAAG, 29 JUNI. Werknemers krijgen het recht bij verandering van baan hun opgebouwde pensioen mee te nemen naar de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. Ook mogen deeltijdwerkers niet meer worden uitgesloten van pensioenregelingen.

Dit is het gevolg van de gewijzigde Pensioen- en spaarfondsenwet, waarmee de Eerste Kamer gisteren akkoord is gegaan. De wijziging gaat naar verwachting begin juli in.

De nieuwe regeling moet de pensioenopbouw voor vrouwen aanmerkelijk verbeteren. Daarom acht het kabinet het verbod deeltijdwerkers uit te sluiten van een pensioenregeling en het gebod tot evenredige pensioenopbouw van groot belang. Niemand mag van een pensioenregeling worden uitgesloten omdat het aantal gewerkte uren te gering zou zijn. Bovendien wordt het verboden een minimum loongrens toe te passen bij toelating tot een pensioenregeling.

Werkgevers krijgen de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor een inhaalpensioen voor vrouwen die in het verleden op basis van hun geslacht waren uitgesloten van een pensioenregeling. Hiervoor kunnen werkgevers een beroep doen op het Fonds Voorheffing Pensioenvoorziening. De pensioenuitvoerders worden verplicht de informatieverstrekking aan zowel huidige als voormalige deelnemers te verbeteren.