Kamer legt zich neer bij oordeel over Gonsalves

DEN HAAG, 29 JUNI. Een meerderheid van de Tweede Kamer legt zich neer bij de handelwijze van minister Kosto (justitie) in de zaak-Gonsalves. Dat bleek gisteravond tijdens het debat over de affaire rondom de procureur-generaal bij het gerechtshof in Den Bosch.

Minister Kosto onderstreepte tijdens het debat dat hij vindt dat de affaire de “geloofwaardigheid” van Gonsalves niet zodanig heeft aangetast dat hij niet meer zou kunnen functioneren als topfunctionaris bij het openbaar ministerie.

Anderhalve week geleden openbaarde de VPRO-radio geheime documenten over het verleden van Gonsalves, die zich als bestuursambtenaar in voormalig Nederlands-Nieuw-Guinea aan het eind van de jaren vijftig en het begin van de jaren zestig schuldig zou hebben gemaakt aan onder meer doodslag en mishandeling van papoea's.

Kosto zei dat hij bij zijn besluit om niet aan te dringen op het vertrek van Gonsalves heeft gekeken naar diens carrière bij het OM. Die 32-jarige loopbaan van de magistraat is volgens de minister “vlekkeloos” geweest. De zaak is destijds door de Tweede Kamer besproken, aldus Kosto, die eraan toevoegde dat “het geen geringe geesten waren die de Kamer toen bevolkten”. Besloten werd dat Gonsalves niet zou worden vervolgd. Kosto stelde dat er bij het oprakelen van de zaak geen nieuwe feiten aan het licht gekomen.

De Kamer legde zich er gisteren bij neer dat er arbeidsrechtelijk noch strafrechtelijk mogelijkheden bestaan zijn om nu nog stappen te ondernemen tegen Gonsalves. Wel vond een meerderheid dat de procureur-generaal de eer aan zichzelf had moeten houden. D66-Kamerlid Wolffensperger zei te betwijfelen of Gonsalves nog geloofwaardig kan functioneren bij het openbaar ministerie. “De toekomst zal dat uitwijzen”, aldus Wolffensperger. De CDA'er Van der Burg, die Kosto steunde in diens opvatting dat er “geen beletsels” zijn voor Gonsalves' aanblijven als PG, stelde opnieuw dat de minister verantwoordelijk zal worden gesteld voor de kwaliteit van het functioneren van het openbaar ministerie. De 62-jarige Gonsalves zal in de jaren tot aan zijn pensioen nauwlettend in de gaten worden gehouden, zo kondigden CDA en D66 aan.

Alleen de fracties van GroenLinks, de Centrumdemocraten en de Socialistische Partij meenden dat minister Kosto de procureur-generaal onder druk had moet zetten om terug te treden. GroenLinks-woordvoerder Rabbae vergeleek het besluit van Kosto om het besluit aan Gonsalves over te laten met een “verdachte” die zelf moet afwegen of hij kan doorfunctioneren. Volgens Rabbae zal de procureur-generaal “in opspraak blijven”.