ING Bank geeft cijfers voor slaagkans innovatieprojecten

ROTTERDAM, 29 JUNI. Financiers verliezen jaarlijks ruim 500 miljoen gulden op mislukte innovatieprojecten. Om de kans op succes van deze projecten beter te kunnen inschatten is een nieuwe methode ontwikkeld, de TechnologieRating. Met behulp daarvan kan een innovatief project systematisch worden beoordeeld op de aspecten techniek, management en commerciële potentie.

Dit is gisteren bekendgemaakt door ir. J. Lindenbergh, bestuurder van de ING, mede initiatiefnemer van de TechnologieRating. Volgens hem is er behoefte aan “een deskundige beoordeling” van innovatieve ideeën in het midden- en kleinbedrijf. Veel ideeën zouden een stille dood sterven doordat de financiering niet rond komt.

“De onduidelijkheid over de kans van slagen is te groot, banken durven het vaak niet aan”, vertelt Lindenbergh. Uit onderzoek van de ING onder 1.000 kleine en middelgrote bedrijven blijkt dat 17 procent van de innovatieprojecten succesvol is. “Kredietverstrekkers worden hierdoor huiverig”, meent de ING-bestuurder. “Wij zien dat de geldstromen vrijwel geheel zijn opgedroogd, een fenomeen dat zich ook in het buitenland voordoet.”

Lindenbergh stelt dat een bankier doorgaans onvoldoende specialistische kennis heeft om bij voorbeeld een nieuwe vondst in de kunststofverwerking te beoordelen. Omdat andere instellingen die kennis wel hebben, is begin dit jaar een projectgroep opgericht. Daarin zitten tien organisaties die zijn gespecialiseerd in technologie, innovatie en financiering, waaronder TNO, InnovatieCentra Netwerk Nederland, de Stichting voor Toegepaste Wetenschappen, Atlas Investeringsgroep, ING en Senter, het agentschap van het ministerie van economische zaken dat is belast met stimulering van de Nederlandse concurrentiekracht. Deze laatste twee financieren de projectgroep voor de komende drie jaar met respectievelijk 350.000 en 250.000 gulden.

Innovatieprojecten zullen volgens een gestandaardiseerde procedure worden beoordeeld door de projectgroep. “Binnen twee maanden geven zij het project een rapportcijfer en een oordeel op onderdelen van het plan”, zegt Lindenbergh. Als het cijfer voldoende is zullen volgens de ING-bestuurder bedrijven en financiers elkaar veel gemakkelijker vinden.

De nieuwe methode wordt de komende drie jaar op twintig innovatieprojecten getoetst en mogelijk daarna als 'keurmerk' op de markt gebracht. Volgens Lindenbergh is het “uiteraard onzin” te verwachten dat elk door de projectgroep als voldoende beoordeeld en door een bank geaccepteerd project ook werkelijk zal slagen.