Geldmarkttarieven roerloos

AMSTERDAM, 29 JUNI. De tarieven voor de verschillende looptijden op de geldmarkt kwamen in de verslagweek nauwelijks van hun plaats. Zo moest voor driemaands interbancair geld afgelopen maandag 4,95 procent rente worden betaald, precies hetzelfde als een week eerder. De van daggeld (4,94 procent) naar 6 maands interbancair geld (5,00 procent) nauwelijks oplopende tarieven, duiden erop dat geldmarktpartijen op korte termijn ook geen wijziging hiervan verwachten. Ook de Duitse geldmarkttarieven wijzigden gedurende de verslagweek nauwelijks. De koers van de gulden ten opzichte van de D-mark verzwakte evenwel fractioneel, als gevolg van de steeds verder wegzakkende dollarkoers. Dit komt traditioneel de D-mark meer ten goede dan de gulden. Maandag noteerde de D-mark 1,12150 gulden tegen 1,12095 gulden een week daarvoor. De licht verzwakkende gulden maakt een eventuele kleine verlaging van de beleningsrente, na de nieuwe eendaagse belening met een ongewijzigd tarief van 4,9 procent voor vandaag, niet waarschijnlijk. De Duitse monetaire autoriteiten zagen door de relatieve kracht van de D-mark en door de verder gedaalde inflatie (2,9 procent medio juni versus 3,0 procent een maand eerder) wel kans voor een verlaging van het met de Nederlandse beleningsrente vergelijkbare Repo-tarief. Vanochtend werd dit verlaagd met 4 basispunten naar 4,96 procent.

De verzwakkende dollar (afgelopen mandag 1,77 gulden tegen 1,79 gulden een week eerder) komt tot uiting in de weekstaatpost herwaarderingsverschillen. Deze post noteerde aan het einde van de verslagweek 89 miljoen lager. Uit de weekstaat blijkt verder dat het Rijk per saldo betalingen ter waarde van bijna 4 miljard gulden heeft moeten verrichten. Dit betrof onder andere uitgaven aan ambtenarensalarissen en studiefinanciering. De verruimende werking hiervan, alsook die van de licht gestegen hoeveelheid bankbiljetten in omloop (46 miljoen gulden), leidde ertoe dat de banken minder in het rood behoefden te staan bij DNB. De voorschotten rekening courant daalden met 785 miljoen gulden. De belening werd met 3,3 miljard gulden teruggebracht. Per saldo nam het geldmarkttekort af met 4,1 miljard gulden naar 6,7 miljard gulden. Door de ruimere verhoudingen kon tevens een verdere besparing op het contingent tot stand gebracht worden van 1,2 procentpunt (was vorige week 0,4 procentpunt).

De veiling op 27 juni van Nederlandsche Bank Certificaten (NBC's) leverde een toewijzing van 1,35 miljard gulden op tegen een rente van 4,96 procent (looptijd 6 maanden). Evenals voorgaande keren ligt het tarief ongeveer 10 basispunten onder het 6-maands AIBOR-tarief. Het doel van de uitgifte, het beperken van de omvang van de kasreserve, is hiermee weer een stap dichterbij gekomen. Het aan NBC's uitstaand bedrag beloopt inmiddels ruim 3,6 miljard gulden. De nieuwe kasreserve is met het oog hierop, en in verband met de einde maands belastingontvangsten, 6,6 miljard gulden lager vastgesteld op ruim 17,5 miljard gulden.

Bron: Economisch Bureau ING Groep