Geen uitstel verkiezingen Rusland

MOSKOU, 29 JUNI. Het voorstel om de parlements- en presidentsverkiezingen van 1996 in Rusland met twee jaar uit te stellen lijkt van tafel.

Het plan was al bekritiseerd door de hervormingsgezinde partij Ruslands Keuze en door communistische en nationalistische parlementariërs. Gisteren zei Jeltsins kabinetschef Filatov dat de president het voorstel niet steunt. “Het verwezenlijken van het voorstel zou al ons werk ruïneren, dat erop is gericht de burgerlijke vrede in Rusland te bewaren”, zei Filatov. “Bovendien moeten we de oppositie geen reden geven om ons te beschuldigen van machtshonger.” Ook Ivan Rybkin, de voorzitter van Doema (eerste kamer), die vorige week het plan nog verwelkomde omdat het volk moe zou zijn van verkiezingen, zei gisteren dat “de logica van het leven” tegen uitstel van de verkiezingen pleit. Volgens hem moeten de afgevaardigden een langere zittingstermijn eerst “verdienen”.

Het voorstel werd gedaan door de voorzitter van de Federatieraad (eerste kamer), Vladimir Sjoemeiko, een vertrouweling van Jeltsin. Zijn plan werd verwelkomd door Jeltsins woordvoerder Kostikov en door Rybkin, met het argument dat het de stabiliteit zou bevorderen en geld zou besparen.