Fraude van miljoenen met geld voor hulp India

DEN HAAG, 29 JUNI. De Indiase ontwikkelingsorganisatie Aware heeft 23 miljoen gulden ontwikkelingsgeld in 1993 weggeboekt op een reserverekening en zich schuldig gemaakt aan financiële onregelmatigheden. Van dat bedrag is dertien miljoen gulden afkomstig uit de ontwikkelingsgelden van Nederland, Zweden en België.

Nederland heeft sinds 1987 via de medefinancieringsorganisaties Novib en Icco in het totaal 31 miljoen gulden overgemaakt aan Aware, voor het grootste gedeelte afkomstig uit de begroting van Ontwikkelingssamenwerking.

Minister Pronk schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wil zich beraden of de uitgaven van de Nederlandse medefinancieringsorganisaties niet beter gecontroleerd moeten worden ook door preventieve controle. Verantwoording van de ontvangen gelden gebeurt nu alleen achteraf. De Nederlandse ambassade in New Delhi heeft opdracht gekregen van minister Pronk om er bij de Indiase overheid op aan de dringen dat er een gedegen onderzoek wordt gehouden naar de handelwijze van de Aware. De medefinancieringsorganisaties Novib en Icco hebben de Indiase regering gevraagd de gelden op de reserverekening van de Indiase organisatie te blokkeren en eraan mee te werken dat de gelden van de reserverekening alsnog voor ontwikkelingsprojecten worden aangewend.

Volgens een onderzoek van een Nederlandse en Indiase accountant, die dit voorjaar door donororganisaties op pad werden gestuurd en weinig medewerking kregen van de Indiase ontwikkelingsorganisatie, heeft Aware dubbele boekhoudingen. Daaruit blijkt dat de organisatie veel meer reserves heeft aangehouden dan de buitenlandse donoren wisten. De jaarverslagen van Aware aan de Indiase regering en aan de buitenlandse donoren vertonen aanmerkelijke verschillen.

Aware richt zich volgens Novib op mobilisatie, bewustwording en materiële positieverbetering van miljoenen arme tribalen en kastlozen op het platteland, zoals lijfeigenen, vrouwen en landlozen. De kopie van het rapport van Aware over het boekjaar 1992/1993 dat de medefinancieringsorganisaties in handen kregen was door een andere accountant getekend dan tot dan toe het geval was en verschilde aanmerkelijk met het rapport dat naar Nederland was gestuurd. Medewerkers van Aware verklaarden dat de kopie vals was maar de nieuwe accountant bevestigde aan de Nederlandse organisaties dat hij de jaarrekening wel degelijk voor Aware had gecontroleerd.