De Korte over formatie; VVD: grote tekorten voor komend kabinet

DEN HAAG, 29 JUNI. Een volgend kabinet wordt geconfronteerd met de dreiging van oplopende financieringstekorten in 1995 en daarna.

Dat zei het Tweede-Kamerlid De Korte van de VVD gisteren in de Tweede Kamer. Volgens hem is dit een van de hoofdredenen waarom de vorming van een 'paarse' coalitie is mislukt.

De Korte becijferde dat het al bekende 'gat' van 5 miljard dat PvdA-leider Kok als minister van financiën achterlaat, op termijn met 2 à 2,5 miljard gulden hoger uitvalt. “Deze erfenis bemoeilijkt elke formatiepoging, van welke samenstelling dan ook”, zei de VVD'er.

Het debat dat de Tweede Kamer gisteren wijdde aan de stand van zaken bij de lopende rijksbegroting stond in het teken van de mislukte poging een kabinet van PvdA, VVD en D66 te formeren. Zo stelde het Tweede-Kamerlid Melkert van de PvdA, als adviseur van Kok nauw bij het formatieproces betrokken, dat de VVD “lelijk door de mand is gevallen door haar onwil respectievelijk onvermogen om te bezuinigen” op de rijksuitgaven. Dat staat haaks op de wens van de VVD, aldus Melkert, om het financieringstekort te verlagen. De VVD zoekt de bezuinigingen volgens hem veel te veel in de sociale zekerheid. Maar een besparing op deze collectieve uitgaven heeft weinig invloed op het financieringstekort.

Melkert verwelkomde het CDA als nieuwe onderhandelings partij bij de kabinetsformatie. Met nadruk wees hij op de “band” die de afgelopen jaren is gegroeid tussen PvdA en het CDA voor wat betreft het financiële beleid. Net als de PvdA hecht het CDA voor de komende jaren meer waarde aan lastenverlichting voor burgers en bedrijven - om de werkgelegenheid te verbeteren - en minder aan het verlagen van het financieringstekort en het verminderen van de staatsschuld, zo maakte Melkert met tevredenheid uit het verkiezingsprogramma van het CDA op.

Minister Kok beloofde dat hij de Tweede Kamer een overzicht van alle financiële mee- en tegenvallers zal bezorgen. Volgens Kok moet een nieuw kabinet niet veel later dan half juli zijn geïnstalleerd, wil het een volledige en volwaardige de begroting voor 1995 kunnen opstellen. “Hoe later het wordt, des te dwingender wordt de noodzaak om de afronding van de onderhandelingen heel concreet toe te spitsen op de begroting voor 1995”, aldus de PvdA-leider.