D66: onderzoek realiteiten

Tekst van het advies aan koningin Beatrix van D66-leider Van Mierlo over de vorming van een nieuw kabinet:

Majesteit,Nu gebleken is dat op dit moment een kabinet van PvdA, VVD en D66 niet tot stand kan worden gebracht, moet onderzocht worden welke alternatieve meerderheidskabinetten tot de realistische mogelijkheden behoren, rekening houdend met de uitslag van de verkiezingen en de reden, waarom een eind moest komen aan de onderhandelingen tussen PvdA, VVD en D66.

Een aftasten van politieke wil en eventuele randvoorwaarden zou op korte termijn helderheid moeten verschaffen over de realiteitswaarde van het beginnen van onderhandelingen, die tot een regeerakkoord zouden kunnen leiden.

Ik moge u adviseren iemand op enige afstand van de dagelijkse politiek te belasten met een onderzoek van deze beperkte strekking.

Met gevoelens van hoge achting, H. van Mierlo