Corporatie Enschede onderuit met opties

ROTTERDAM, 29 JUNI. De woningbouwcorporatie Eigen Haard in Enschede is in financiële moeilijkheden geraakt nadat met optiecontracten op staatsleningen een verlies van maximaal 80 miljoen gulden is geleden. Dat heeft een woordvoerder van de gemeente vandaag bevestigd.

De gemeente werd twee weken geleden door ING ervan op de hoogte gebracht dat Eigen Haard niet aan een rente-aflossing van 10,5 miljoen gulden kon voldoen. Dat betalingsprobleem, inmiddels opgelost, was voor de gemeente het eerste teken dat Eigen Haard met financiële moeilijkheden kampte, aldus de woordvoerder. Een woordvoerder van Eigen Haard onderstreepte dat er op dit moment geen betalingsproblemen zijn en dat de optiecontracten nog steeds lopen zodat onduidelijk is hoe groot het verlies daadwerkelijk zal zijn.

Inmiddels is bij Eigen Haard, met ruim 6.000 woningen de kleinste van de zes woningbouwcorporaties in Enschede, een interim-manager aangesteld. De directeur is al enige tijd met ziekteverlof. Het is onduidelijk of er een verband is tussen de ziekte van de directeur en de huidige financiële problemen, aldus de woordvoerder van de gemeente.

De gemeente heeft inmiddels een accountant ingeschakeld die samen met de bank en het nieuwe management moet onderzoeken hoe groot de schade precies is. “Bij de gemeente en waarschijnlijk ook bij de corporatie ontbreekt de kennis van de optiemarkt om snel conclusies te kunnen trekken”, aldus de woordvoerder. Overleg tussen gemeente, Eigen Haard, het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting en staatssecretaris drs. E. Heerma moet nog deze week leiden tot een oplossing voor de problemen van de corporatie. Onderzocht wordt onder andere of het Centraal Fonds, een gezamenlijk fonds van de corporaties waarop in gevallen van nood een beroep gedaan kan worden, ook in dit geval uitkomst kan bieden. Vorige week kwam aan het licht dat woningbouwcorportaties in Utrecht en Nieuwegein verliezen hebben geleden met opties. Staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) heeft inmiddels een onderzoek ingesteld.