Bonn besluit Brits rundvlees te weren

LONDEN, 29 JUNI. De Britse regering heeft furieus gereageerd op een eenzijdige beslissing van de Duitse regering om een invoerverbod voor Brits rundvlees in te stellen. Het Duitse parlement bespreekt de maatregel, gepresenteerd als een stap ter bescherming van de volksgezondheid in Duitsland, op 8 juli.

De Britten vermoeden dat de Duitsers hen alleen maar willen 'terugpakken' voor het feit dat premier Major op de Europese top op Korfoe de Duitse kanselier Kohl heeft geschoffeerd door zijn veto uit te spreken over Jean Luc Dehaene, Duitslands favoriete kandidaat voor de opvolging van Commissievoorzitter Delors. In Bonn is de beschuldiging ontkend.

De Duitse regering zegt de invoer van Brits rundvlees voor zes maanden te willen verbieden uit angst voor overdragen van de besmetting met BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy), de zogeheten gekke-koeienziekte, die bij koeien een ziektebeeld veroorzaakt gelijk aan dat van Jacob Creutzfeldt-ziekte in mensen. Tussen beide aandoeningen is wetenschappelijk geen verband aangetoond, maar sceptische onderzoekers in Groot-Brittannië zelf houden vol dat het ontbreken van dat verband niet betekent dat de ziekte niet toch overgedragen kan worden van mens op dier.

De Europese Commissie heeft de Britse maatregelen om de gekke-koeienziekte te beperken onderzocht. Volgens Brussel zijn de bestaande voorzorgsmaatregelen voldoende om met BSE besmet vlees uit de voedselketen te houden. Die maatregelen bestaan eruit dat organen die de ziekteverwekker kunnen bevatten - hersenen en zenuwbundel in de ruggegraat onder andere - bij de slacht uit de runderkarkassen worden gesneden. Maar de Duitse regering acht die bescherming niet genoeg en beroept zich op blijvend gevaar voor de volksgezondheid, al heeft het de waarschuwing gekregen dat een eenzijdig verbod op Brits rundvlees onwettig is volgens Europese afspraken. Het verbod geldt voor alle rundvleesprodukten uit Groot-Brittannië, behalve wanneer die afkomstig zijn van koeien van minder dan 3 jaar oud, afkomstig uit veestapels waarin gedurende de afgelopen vier jaar geen spoor van de ziekte is aangetroffen. In Duitsland zijn in de afgelopen twee jaar drie uit Groot-Brittannië geïmporteerde koeien gestorven aan BSE.

De Britse rundvleesexport naar Duitsland bedraagt slechts 700 ton en er was vorig jaar een bedrag van 6,5 miljoen pond mee gemoeid. Maar de Britse boeren zijn bang dat de Duitse actie ook de omvangrijke afzet van Brits rundvlees in Frankrijk en andere EU-landen zal beïnvloeden. Lagerhuisleden van Labour hebben John Major de schuld gegeven van de Duitse voornemens door te zeggen dat hij op Korfoe een confrontatie heeft uitgelokt.

    • Hieke Jippes