Auteur Den Doolaard (93) zondag overleden

ROTTERDAM, 29 JUNI. De schrijver en journalist A. den Doolaard is zondag op 93-jarige leeftijd overleden, zo is pas nu bekendgemaakt. Hij is het bekendst geworden als auteur van romans als De druivenplukkers en De herberg met de drie hoefijzers en als spreker voor Radio Oranje tijdens de Tweede Wereldoorlog. Den Doolaard schreef tot op hoge leeftijd pamflettistische artikelen, onder meer over de strijd in het voormalige Joegoslavië, dat hij zijn tweede vaderland noemde.

Als jongeman debuteerde Den Doolaard met verheven romantische verzen, maar hij begon zijn loopbaan - onder zijn ware naam Cornelis Spoelstra - als boekhouder bij de Bataafse Petroleum Maatschappij. Eind jaren twintig besloot hij toe te geven aan zijn hunkering naar avontuur en ging reizen, eerst naar Frankrijk en daarna naar de Balkan, waar hij zijn populairste romans situeerde. “Liefde en horizonnen hing ik aan / in blindelings beminnen van dit leven”, schreef hij. Daarnaast publiceerde hij in de jaren dertig als reisredacteur voor het socialistische dagblad Het Volk onthullende reportages over het opkomende nazisme, waaruit in 1938 het waarschuwende boek Het hakenkruis over Europa voortkwam.

Tijdens de bezetting werkte Den Doolaard in Londen als omroeper, redacteur en verslaggever voor Radio Oranje. Kort na de bevrijding was hij als verbindingsofficier betrokken bij de droogmaking van Walcheren. Zijn naoorlogse boeken, als Het verjaagde water, Het land achter Gods rug en Het leven van een landloper, vonden minder weerklank dan de vooroorlogse romans. Den Doolaard trad sindsdien vooral op als pamflettist met een pacifistische levenshouding. In zijn laatste brochure, Ik ben tegen uit 1984, pleitte hij tegen de kernbewapening.