Akzo Nobel gaat fabriek opknappen

Het chemieconcern Akzo Nobel investeert ruim 100 miljoen gulden in zijn katalysatorenfabrieken in Amsterdam-Noord. De benodigde vergunningen zijn al verstrekt. Het gaat om twee fabrieken die beide worden gemoderniseerd en uitgebreid. De twee Akzo Nobel-vestigingen leveren aan olieraffinaderijen.

De ene fabriek levert 'hydroprocessing catalysts' (HPC), die onder meer gebruikt worden om zwavel uit dieselolie te verwijderen. Dit proces is belangrijk voor het terugdringen van zure regen. De aangescherpte milieu-eisen zorgen voor een steeds grotere vraag naar dit type katalysator, aldus Akzo Nobel. De 'fluid cracking catalysts' (FCC), gemaakt in de andere fabriek, worden gebruikt voor de omzetting van zware aardoliefracties in benzine en diesel. De vraag naar dit produkt neemt volgens Akzo Nobel toe door de toegenomen vraag naar motorbrandstof en door het overschot aan zware aardoliefracties.