Voortbestaan van de grutto's wordt bedreigd

AMSTERDAM, 28 JUNI. Het gruttobestand in Nederland loopt terug. Dat blijkt uit vogeltellingen die de stichting Dondervogel dit voorjaar heeft gehouden in het veenweidegebied Waterland. Volgens de stichting, die spreekt van een alarmerende ontwikkeling, zijn veel eieren en jonge vogels vernietigd door maaimachines. Door de verlaging van het waterpeil in de polders kunnen boeren steeds eerder met hun zware machines op het land.

De stichting telde 1261 gruttos in het gebied, 250 minder dan vorig jaar. Uit het onderzoek bleek ook dat per vijf tot acht broedparen slechts één jong was grootgebracht. Volgens Dondervogel zijn tenminste vijf jongen per vier paartjes nodig om de populatie in stand te houden.

“Dit natte voorjaar had juist gunstig moeten zijn voor de grutto”, zegt T. den Boer van de Nederlandse Vogelbescherming. “Dat het bestand zelfs nu zo is teruggelopen, en nog wel in één van de beste broedgebieden in Nederland, is bijzonder verontrustend”.

Volgens A. van Dijk van de Vereniging Samenwerkende Organisaties Vogelonderzoek Nederland (SOVON) daalt het aantal gruttos in heel Nederland. De afname is in de eerste plaats het gevolg van de maaiperiodes die steeds vroeger in het voorjaar vallen, aldus Van Dijk. Daarnaast brengt het dalende waterpeil de voedsvoorziening voor vogels in gevaar, omdat wormen zich steeds dieper terugtrekken in de grond.