Vlissingen dupe van vertrek veerdienst

Door het vertrek van de Olau Line vermindert de omzet van de haven van Vlissingen met 10 procent op jaarbasis. Het opdoeken van deze veerdienst naar Sheerness hangt dan ook als een schaduw boven de gunstige jaarcijfers van deze Zeeuwse haven over 1993. Vorig jaar heeft de NV Haven van Vlissingen 50 procent meer winst gemaakt dan in het voorgaande jaar. Het jaarverslag over 1993 meldt een financieel resultaat van 1,2 miljoen gulden. De omzet van de Vlissingse haven bedroeg bijna 74 miljoen gulden. De havendirectie verwacht dit jaar minder winst te maken dan in 1993.