Unilever en Shell hoog aangeschreven bij bedrijven

AMSTERDAM, 28 JUNI. Shell en Unilever worden door andere Europese bedrijven hoog aangeslagen. De twee concerns, beide Nederlands-Brits, staan respectievelijk derde en vierde op een ranglijst van 25 ondernemingen die is opgesteld door de Britse krant The Financial Times. Bovenaan staat het Britse detailhandelsconcern Marks and Spencer.

Het dagblad stuurde aan directeuren van 637 bedrijven in negen Europese landen een vragenlijst over hun waardering van andere ondernemingen. De antwoorden werden verdeeld in zeven categorieën, variërend van gerichtheid op de klant tot strategie en milieubewustzijn. De respons bedroeg 30 procent.

Marks and Spencer deed het vooral goed wat betreft de aandacht voor zijn klanten. Bij de tweede op de ranglijst, het Zweeds-Zwitserse elektroconcern ABB, gaf de strategie de doorslag. Shell en Unilever worden gewaardeerd om hun houding ten opzichte van de aandeelhouders.

Opvallend is dat per land de categorie die de meeste aandacht krijgt, sterk verschilt. De Nederlandse respondenten achtten de tevredenheid van het personeel het belangrijkst. In het algemeen werden aanhoudende groei, winstgevendheid op de lange termijn, een duidelijk beleid en klantentrouw het meest genoemd. In de algemene top-25 komen verder geen Nederlandse bedrijven voor.