Stoppen met roken

DEN HAAG, 28 JUNI. Steeds meer jongeren roken. Elf procent van de jongens en meisjes van 10 tot 14 jaar rookt. Twee jaar geleden was dit nog negen procent. Volwassenen stoppen daarentegen steeds meer met roken. In 1993 rookte 33 procent van de bevolking. Een procent minder dan in 1992. Dit staat in het jaarverslag over 1993 van de Stichting Volksgezondheid en Roken.