Postorder-geneesmiddelen komen via Belgische omweg

VELP, 28 JUNI. Ziektekostenverzekeraar Geové in Velp zet het versturen van geneesmiddelen per postorder voort door gebruik te maken van een apotheker in Antwerpen. Volgens Geové-directeur H. Kegel zijn de geneesmiddelen die in Antwerpen worden betrokken, gemiddeld ruim dertien procent goedkoper dan in Nederland. Verzekerden moeten hun recept naar een gratis antwoordnummer sturen en krijgen dan binnen 24 uur hun geneesmiddelen thuis bezorgd door PTT Post.

Geové is vorig jaar bij wijze van experiment begonnen met het thuis bezorgen van medicijnen via de postbode. Vanaf begin dit jaar kunnen alle 100.000 verzekerden hun medicijnen via de PTT krijgen. Dat is vooral aantrekkelijk voor chronische patiënten die moeilijk naar de apotheek kunnen en opzien tegen wachttijden voor de balie.

De apothekersorganisatie KNMP en de drie belangrijkste groothandelaren OPG, Brocacef en Interpharm hebben het Geové echter onmogelijk gemaakt het postorderen voort te zetten via de Amsterdamse apotheek De Krommerdt. Collega-apothekers weigerden de apotheker langer op te nemen in de waarnemingsregeling en de groothandelaren weigerden deze apotheek nog langer te bevoorraden, omdat hij meewerkte aan het postorderbedrijf Linea Pharma in Arnhem, dat voor Geové de distributie regelde.

Staatssecretaris Van Rooij (economische zaken) en minister d'Ancona (WVC) dwongen de groothandelaren vervolgens de apotheek toch te leveren door een beschikking op grond van de wet economische mededinging. Volgens de bewindsvrouwen maakten de drie groothandelaren zich schuldig aan kartelvorming. De groothandelaren hebben dat aangevochten bij het College van beroep voor het bedrijfsleven. Het college stelde hun in zoverre in het gelijk stelde, dat het meende dat de bewindslieden overhaast hadden gehandeld. Op dit ogenblik wordt de formele procedure gevolgd. Naar verwachting zal binnen vier tot zes maanden uitspraak volgen van de commissie die zich bezig houdt met de wet economische mededinging.

Linea Pharma wil die uitspraak afwachten, maar Geové had al langer besloten een poging te doen het postorderen via België te laten lopen, waar talloze groothandels zitten en de apothekers nauwelijks georganiseerd zijn. Directeur H. Kegel van Geové: “Omdat werkelijk iedereen in Nederland heeft geprobeerd ons af te schieten en geen enkel gesprek mogelijk was hebben we een half jaar geleden al besloten om de hakken dan maar diep in het zand te zetten en door te gaan”.

De constructie via de Antwerpse apotheker is mogelijk op grond van het zogeheten Schumacher-arrest. Dat is een uitspraak van het Hof in Luxemburg, die het individuele patiënten mogelijk maakt geneesmiddelen van over de grens te betrekken.