Poolse premier stuurt onderministers weg

WARSCHAU, 28 JUNI. Premier Waldemar Pawlak van Polen heeft gisteren twee onderministers van financiën ontslagen. Het ontslag van een van hen heeft bij waarnemers twijfels gewekt over de bedoelingen van Pawlak met de begroting.

Minister van financiën Kolodko maakte gisteren het ontslag van zijn plaatsvervangers Wojciech Misiag en Henryk Chmielak bekend. Hij motiveerde de ontslagen met de noodzaak van “een hergroepering van krachten die de economie en de staatsfinanciën overzien”.

Misiag was als onderminister van financiën verantwoordelijk voor de begroting sinds Polen in 1989 aan hervormingen in de richting van een vrije markteconomie begon. Hij was een van de naaste medewerkers van Leszek Balcerowicz, de chef-architect van het omvangrijke hervormingsplan dat begin 1990 van kracht werd. Misiag was de laatste van Balcerowicz' medewerkers die nog in de Poolse regering zat. Hij geniet in binnen- en buitenland nog meer respect dan een andere onderminister van financiën, Stefan Kawalec, die in februari door Pawlak aan de kant werd gezet. Het blad Gazeta Wyborcza schreef dat het gemak waarmee Pawlak zich ontdoet van “uitmuntende deskundigen” op elk niveau van het staatsbestuur “alarmerend ” is. Volgens de Poolse media wil Pawlak nog een groot aantal hoge ambtenaren bij de ministeries van privatisering, industrie en landbouw vervangen.

Misiags ontslag heeft in de Poolse media en bij de oppositie tot speculaties geleid over de vraag of Pawlak een belangrijke economische koerswijziging overweegt, die zou uitlopen op een toename van het begrotingstekort. Misiag is een verklaard tegenstander van een vergroting van het begrotingstekort. Pawlak leidt een regering van sociaal-democraten (ex-communisten) en de Boerenpartij - partijen die vorig jaar de verkiezingen hebben gewonnen met beloften over een sociaal netwerk dat niet of nauwelijks te financieren is zonder een aanzienlijke verhoging van de staatsuitgaven. Dat zou resulteren in een uitbreiding van het huidige, toch al zeer grote begrotingstekort. (Reuter)