Paarse mislukking

De Telegraaf

Wat al weken te verwachten was, is gisteren dan eindelijk gebeurd. Het gesprek tussen PvdA, VVD en D66 over een paarse coalitie is mislukt. De aanvoerder van de liberalen Bolkestein vond hetgeen was bereikt zeer terecht te gering om het avontuur van een paarse coalitie aan te gaan: er zaten te veel boterzachte bezuinigingen in het pakket.

De VVD heeft niets te winnen bij een kabinet dat gebaseerd is op onduidelijke afspraken en dat niet bij machte is noodzakelijk harde ingrepen, ook in de sociale zekerheid, te doen. Bolkestein kon dan ook niet anders dan aanvullende wensen ter tafel leggen, waarop de anderen afhaakten. Daarbij botste hij vooral op PvdA-voorman Kok die nog steeds niet wil inzien dat ingrepen onontkoombaar zijn. Iedereen vertelt het hem, van de Nederlandsche Bank, de top van de ambtenarij tot aan de OESO, maar hij luistert niet. Angst voor kiezersverlies maakt hem blind voor de financiële en economische realiteit.