Paarse mislukking

Algemeen Dagblad

Het ontbreken van politieke moed heeft bij de VVD uiteindelijk de doorslag gegeven de onderhandelingen over een paarse coalitie af te breken. Dat valt om tal van redenen te betreuren, temeer omdat de afgelopen zes weken ondanks alle scepsis op verschillende terreinen wel overeenstemming mogelijk bleek. De VVD heeft de betekenis van die resultaten zwaar onderschat.