Opleiding archivaris in januari zelfstandig

DEN HAAG, 28 JUNI. Per 1 januari 1995 wordt de Rijks Archiefschool in Den Haag verzelfstandigd. De verzelfstandiging van de school is de eerste in een nieuwe reeks verzelfstandigingen van overheidsinstellingen die zich met cultuurbeheer bezighouden. Dat heeft B. Lodder, hoofd van de directie beleidszaken Cultuurbeheer bij WVC, desgevraagd bevestigd.

De Rijks Archiefschool, die alle medewerkers voor openbare archieven opleidt, is nu nog een rijksdienst onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van WVC. Volgend jaar wordt de school een onafhankelijke stichting. Behalve de archiefschool zullen ook de Rijksarchiefdienst, waaronder elf rijksarchieven vallen, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek op termijn worden verzelfstandigd. Het voornemen daartoe heeft de minister begin dit jaar in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt.

Aan de Rijks Archiefschool studeren per jaar zo'n 40 middelbare en vijftien hoge archiefambtenaren af. De opleiding duurt nu nog een jaar en is een kopstudie op HBO- en WO-niveau. In de nieuwe opzet zal de school gaan samenwerken met een HBO-instelling en een universiteit die informatiewetenschappen doceren. Er wordt een nieuwe, wetenschappelijke studie archiefwetenschappen in het leven geroepen. De numerus fixus die de school nu nog hanteert zal worden opgeheven.